Do nhu cầu phát triển và nhằm mục đích phục vụ khách hàng tốt hơn SULAVIP Service. * Mô tả công việc: – Đánh giá hiện trạng, tình trạng máy. – Sửa chữa vật lý máy. – Tiếp xúc các …
Chi tiết